Kontakt

GLOBAL TOUR, s.r.o.

R.Čelku 1551/3
960 01 Zvolen
tel: 0911 595 095
e-mail: globaltour@globaltour.sk

IČO: 36667528
IČ DPH: SK2022232839

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s., pobočka Zvolen
č.ú.: 1270805006/1111,
IBAN: SK95 1111 0000 0012 7080 5006
SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri: OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č.12000/S

Kontaktujte nás prosím telefonicky alebo e-mailomČlen združenia